Όνομα: *
Επώνυμο: *
Τηλέφωνο: *
E-mail:
Διεύθυνση: *
Περιοχή: *
Μήνας: *
Κωδικός:

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

 

 

A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
Α7:
Α8:
Α9:

 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ

 

 

B1:
B2:
B3:
B4:
Β5:
Β6:

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

 

 

Γ1:
Γ2:
Γ3:
Γ4:

 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 

 

Δ1:
Δ2:
Δ3:
Δ4:

 

ΕΞΟΔΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ

 

 

E1:
E2:
E3:
E4:
Κλειστά Διαμερίσματα
(χωρισμένα με κόμμα):

 

ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

 

                                  ΘΕΡΜΑΝΣΗ       ή        ΜΠΟΙΛΕΡ (Αν υπάρχει)

 

      Διαμέρ./Όνομα     Μέτρηση(Θερμ.) - Διαφορά        Μέτρηση(Boiler) - Διαφορά

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.)